Main Content

เข้าร่วม DTS กับเรา

เข้ามาร่วมอบรม และฝึกฝนกับเรา เพื่อจะรู้จักพระเจ้าและทำให้พระองค์เป็นที่รู้จัก ใน 17,000 หมู่บ้านรอบๆเหล่านี้

สมัครได้ที่นี่

นิมิตรของเรา

มากกว่า 17,000 หมู่บ้านที่ไม่มีคริสตจักร ไม่มีมิชชั่นนารี และมีผู้เชื่อแค่ไม่กี่คน